Ponorná kalová čerpadla

Vectis 400

Vectis 400

 • Čerpání čisté a znečištěné vody z jam a drenážních šachet, odvodňování sklepů aj.
 • Přenosné čerpadlo pro nouzové odvádění vody
 • Odvádění domovní odpadní vody bez fekálií ze sprchy, pračky, umyvadla atd.
Vectis 600

Vectis 600

 • Čerpání čisté a znečištěné vody z jam a drenážních šachet, odvodňování sklepů aj.
 • Přenosné čerpadlo pro nouzové odvádění vody
 • Odvádění domovní odpadní vody bez fekálií ze sprchy, pračky, umyvadla atd.
Vectis 800

Vectis 800

 • Čerpání čisté a znečištěné vody z jam a drenážních šachet, odvodňování sklepů aj.
 • Přenosné čerpadlo pro nouzové odvádění vody
 • Odvádění domovní odpadní vody bez fekálií ze sprchy, pračky, umyvadla atd.
Drain Inox 50 MA

Drain Inox 50 MA

 • odvodňování sklepů
 • dešťová voda
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů) zrnitosti až 10 mm, nepoužívat pro odpadní vody obsahující fekálie
Drain Inox 90

Drain Inox 90

 • odvodňování sklepů
 • dešťová voda
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů) zrnitosti až 10 mm, nepoužívat pro odpadní vody obsahující fekálie
Drain WX

Drain WX

 • vyprazdňování sběrných nádrží na: dešťovou vodu, průsakovou vodu nebo odpadní vodu z domácnosti (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • vyprazdňování sklepů, garáží a prostor při zaplavení
 • Vodotrysk
 • vhodné pro čistou až lehce znečištěnou vodu se suspendovanými látkami (bez kamenů)
Solida 125 Cutter

Solida 125 Cutter

 • vyprazdňování odkalovacích jam (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • tlaková kanalizace
 • odpadní voda obsahující fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • vyprazdňování plaveckých bazénů, vsakovacích jam
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmysl a domovní technika
 • vhodné pro znečištěnou vodu i s vláknitými pevnými látkami
SOLIDA 262 / 635 - Kanálové oběžné kolo

SOLIDA 262 / 635 - Kanálové oběžné kolo

 • drenáž
 • průmysl
 • zemědělství
 • Vhodné pro znečištěnou vodu se suspendovanými látkami zrnitosti max. 32 mm
SOLIDA 265 / 390 / 490 - vortex

SOLIDA 265 / 390 / 490 - vortex

 • drenáž
 • průmysl
 • zemědělství
 • vhodné pro znečištěnou vodu se suspendovanými látkami zrnitosti max. 50 mm
SOLIDA 500 / 800 / 1100 / 1300 - vortex

SOLIDA 500 / 800 / 1100 / 1300 - vortex

 • znečištěná voda
 • odpadní voda (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmyslová odpadní voda
 • vhodné pro čistou a znečištěnou vodu se suspendovanými látkami a odpadní vodu obsahující fekálie
SOLIDA 700 / 900 / 1000 / 1500 - Kanálové oběžné kolo

SOLIDA 700 / 900 / 1000 / 1500 - Kanálové oběžné kolo

 • znečištěná voda
 • odpadní voda (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • fekálie (všude, kde není potřebná ochrana před výbuchem)
 • snižování hladiny podzemní vody a drenáž
 • průmyslová odpadní voda
 • vhodné pro čistou a znečištěnou vodu se suspendovanými látkami a odpadní vodu obsahující fekálie
Drainprofi B

Drainprofi B

 • soukromá a komunální sféra
 • pro udržování výkopů v suchu
 • ze použít ve fontánových zařízeních atd.
 • pro odpadní vody s lehkými i abrazivními nečistotami
Čerpané médium
Způsob vestavby
Použití

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.